Καλώς ήλθατε στη Βιβλιοθήκη

 

 
        Οδηγίες εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για Windows 7

 

  1. Επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου (1) και έπειτα: Άνοιγμα Κέντρου δικτύου και κοινής χρήσης (2):
  2. Επιλέξτε Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου:
  3. Επιλέξτε Σύνδεση σε ένα χώρο εργασίας (1) και έπειτα (2):
  4. Επιλέξτε Χρήση της σύνδεσής μου στο Internet (VPN):
  5. Πληκτρολογήστε στο πεδίο Διεύθυνση Internet (1) vpnlib.teiwest.gr, και στο πεδίο Όνομα προορισμού (2) VPN teiwest και επιλέξτε Επόμενο (3):
  6. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία λογαριασμού που σας δόθηκαν, στα πεδία Όνομα χρήστη (1) και Κωδικός πρόσβασης (2). Ενεργοποιήστε την επιλογή Απομνημόνευση αυτού του κωδικού πρόσβασης (3) και επιλέξτε Σύνδεση (4):
  7. Αν όλα πάνε καλά, η σύνδεση θα γίνει. Επιλέξτε Κλείσιμο:
  8. Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε διαδοχικά το εικονίδιο δικτύων και VPN teiwest και έπειτα: Αποσύνδεση:
  9. Για να συνδεθείτε, πάλι επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου VPN teiwest και έπειτα : Σύνδεση.
  10. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις, επιπλέον κανόνων, τείχους προστασίας για το F-Secure Client Security.

( Οι παραπάνω οδηγίες έχουν δοκιμαστεί σε Windows 7 Professional !)
  -Αρχή-  

  Βιβλιοθήκη  |  Κατάλογος  |  e-Library  |  Σύνδεσμοι  |  Αρχική Σελίδα  ]  

Αρχική Σελίδα .: Σχετικά με τον δικτυακό τόπο :.
.: Τελευταία Ενημέρωση: 22/04/2015 :.
Ιστοσελίδα στα ΕλληνικάPage in English